Zitterder

Wat is een “echte” Sittardenaar? 

  • Bewoner van Sittard binnen de stadswallen
  • Inwoner van het “oude” Sittard van voor de fusie
  • Rasechte Sittardenaar met voorouders vanaf de 14e eeuw in Sittard
  • Iemand die in Sittard geboren is
  • Iemand die in Sittard is opgegroeid (schooljaren)
  • Iemand die ooit van elders in Sittard is komen wonen en zich daar helemaal thuis voelt
  • Iemand die zijn/haar tranen niet kan bedwingen bij een liedje van Jo Erens
  • Iemand die nog steeds van Sittardia spreekt omdat Fortuna van Geleen was
  • Iemand die Zittesj verstaat en spreekt
  • Iedereen die zich Sittardenaar voelt

Voldoet u aan drie van bovenstaande criteria dan mag u zich beschouwen als Zitterder, ook als u tot uw grote spijt Sittard ooit heeft moeten verlaten.

Voldoet u aan een van bovenstaande criteria en doneert u elk jaar minimaal 5 euro aan onze Stichting dan bent u VRIEND van de Sint Rosa Societeit.

Sittardenaren hebben eigenschappen en een gedragspatroon dat je het beste herkent als je vanuit Sittard “in den vraemde” terechtgekomen gekomen bent of “vreemdeling” bent die al jaren in Sittard woont en sympathie voor de meer autochtone inwoners hebt opgedaan.

Een prachtige beschrijving van de ZITTERDER werd ooit gegeven door Jos van Wessem Sr. in het stukje “Zitterd en de Zitterder”, in 1924 gepubliceerd in een brochure van de Gemeente Sittard met als titel “Sittard en omgeving”. Het doel van dat boekje was “Sittard nader te brengen tot hen die het nog niet kenden” en hen ertoe te bewegen om Sittard tot hun woonplaats te kiezen. Velen hebben in de vorige eeuw hun domicilie in Sittard gevonden en hun kinderen zijn nu echte Sittardenaren.

Jo Marx

Klik op de link hieronder om het verhaal van Jos van Wessem te lezen. Het betreffende boekje werd door Carry Willems-Gisbertz gevonden in de nalatenschap van haar tante Jenny Gisbertz (1920-2013).

Zitterd en de Zitterder

(open de pdf file)