Uitnodiging 2014

UITNODIGING SINT ROSA PROCESSIE EN BIJEENKOMST SINT ROSA SOCIETEIT OP 31 AUGUSTUS 2014 IN HET MARIAPARK TE SITTARD

Aan de Vrienden van de Sint Rosa Sociëteit,

Ook  in 2013 hebben vele oud-Sittardenaren genoten van een ontmoeting met elkaar en oude vrienden en kennissen die het voorrecht hebben om nog steeds in Sittard te wonen. Wederom hebben velen van ons, voorafgaande aan de bijeenkomst in het Mariapark, al dan niet in gebed deelgenomen aan de sfeervolle processie naar de Sint Rosa kapel op de Kolleberg.

We hebben genoten van de voordracht door Jos Engelen over Sittardse café’s in de vijftiger en zestiger jaren, een onderwerp dat bij velen nostalgische gevoelens wist los te woelen. Wel moesten we concluderen dat de akoestiek in het Mariapark niet echt geschikt is voor langere toespraken en dat geprojecteerde dia’s maar voor een beperkt aantal aanwezigen goed zichtbaar zijn. Dit jaar zullen we ons daarom beperken tot een kort welkomstwoord waardoor het gezellige gekeuvel slechts minimaal onderbroken hoeft te worden.

Ook in 2014 rekenen we op een flinke opkomst in het Mariapark, voor velen na deelname aan een steeds weer indrukwekkende Sint Rosa processie. Daarnaast is er voor allen de unieke typisch Sittardse ambiance op en rond de markt met de schitterende terrasjes met uitzicht op de kermis.

Vergeet uw donatie aan onze Stichting niet; onze suggestie is een bedrag van 5 euro of meer per jaar, dan kunnen wij ook in komende jaren de banden van oud-Sittardenaren met hun geliefde stad en met oude kennissen en vrienden blijven bevorderen.

Jo Marx (voorzitter), Ghislaine Dolmans-Oremus, Martin Dols, Pieter Evers, Boek Laudy, Roel Frusch en André Gieskens

Verhuisd of (nieuw) emailadres? Werk uw administratieve gegevens bij via onze website: https://sintrosasocieteit.com/donateur-worden/

Emailadres van de Sociëteit: info@sintrosasocieteitsittard.nl

Contributie: 5 euro of meer per jaar overmaken op bankrekening (IBANnr) NL08ABNA0470972858
 t.n.v. Stichting Sint Rosa Sociëteit

Programma zondag 31 augustus 2014

09u30Pontificale Heilige Mis in de Sint Michielskerk door Mgr. E. de Jong, met intentie voor overleden leden van onze Sociëteit

10u30  – Verzamelen op de markt, hoek Putstraat/Paardestraat; daarna in processie achter eigen vaandel naar de Sint Rosakapel en terug naar de markt

12u30Feestelijke ontmoeting met oude vrienden en bekenden in het Mariapark, Oude Markt; aldaar drank, broodjes en Limburgse vla van CUBA catering

Zie voor details Sint Rosa viering en samenstelling processie de website van het St. Rosa comité Sittard