St.Rosa Comité

Jaarthema St.-Rosa Comité in 2013: “Zegt het voort”.

(voor 2014 nog geen aanvullende gegevens beschikbaar)

De aquarel van de St.-Rosa kapel wordt dit jaar als ansichtkaart uitgegeven die hopelijk tot ver over onze landsgrens oud-Sittardenaren en mensen zal bereiken die St.-Rosa een warm hart toedragen. Leden en vrienden van de Sint Rosa Societeit krijgen de gelegenheid om eenmalig, bij de secretaris Anne-Marie Webers, een bestelling voor 3 gratis ansichtkaarten te plaatsen.

Opgave, met vermelding van uw naam en volledig adres: anne-marie@studiomarq.nl

Het St. Rosacomité heeft zich tot taak gesteld de St. Rosaviering in Sittard in stand te houden en te bevorderen. Zij doet dit ondermeer door de St. Rosakapel en de kruiswegstaties en kapellen langs de Kollebergerweg te onderhouden.

Voor inlichtingen: mevrouw Anne-Marie Webers, tel. 06 – 43 90 28 42

De St.-Rosaprocessie op 25 augustus 2013

Opstelling St.-Rosaprocessie om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.

Vertrek om 10.30 uur, na het einde van de H. Mis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk.

Volgorde St.-Rosaprocessie: 

1. Sjtadssjötterie St.-Rosa
2. Kruis met Acolieten
3. Sittards Mannenkoor ‘Si-tard’
4. St.-Joseph harmonie
5. Kerkenwachtgilde
6. Scoutinggroep St.-Joseph
7. Dames
8. Fanfare St.-Jan, Leyenbroek
9. Heren
10. St.-Rosasociëteit 
11. Acolietencollege met relikwie St.-Rosa
12. Nonnevotteklub met beeld O.L.Vrouw Behoudenis der Kranken
13. Eerwaarde Zusters
14. Philharmonie
15. Kerkbestuur, B. en W., Gemeenteraad
16. Misdienaars
17 Acolietencollege ‘H.-Michaël en H.-Rosa’
18. H.H. Geestelijken
19. Allerheiligste