Kerstbrief 2012

Zalig Kerstmis en een Gelukkig 2013

Sittard, december 2012

Beste Leden en Vrienden van de Sint Rosa Sociëteit,

Wij kunnen terugzien op een mooi jubileumjaar 2012 waarin uw Sint Rosa Sociëteit voor de 25e keer de wandeling naar de Sint Rosa kapel heeft volbracht. Ondanks de regen was het weer een vreugdevolle en indrukwekkende gebeurtenis. Dat gold ook voor onze feestelijke jubileum-bijeenkomst in het Mariapark waar wij, met een solide dak boven ons hoofd, konden genieten van gesprekken met oude vrienden en bekenden.

Aldaar werd onze nieuwe website gepresenteerd evenals het fraaie boekje van de hand van Sjef Vink over de geschiedenis van de Sint Rosa Sociëteit. Uit erkentelijkheid voor hun grote verdiensten als oprichters en eerste bestuurders werd aan Sjef Vink, Ton Gijsen en Henk Stessen het erelidmaatschap van ons genootschap toegekend.

Ons aimabele bestuurslid Paul Messerschmidt nam eind 2012 afscheid, met dank voor zijn enthousiaste inzet gedurende vele jaren.

We hopen op zondag 25 augustus 2013 tijdens het Sint Rosafeest weer velen van u in Sittard te mogen ontmoeten. Door de genereuze betaling van uw contributie kunnen we ook dan weer een aangename happening organiseren.

Het bestuur wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een gelukkig en voorspoedig 2013 toe.

Jo Marx, Ger Heilkens, Martin Dols, Pieter Evers, Yvonne Baetens-Derks, Boek Laudy, Ghislaine Dolmans-Oremus en Roel Frusch

Sint Rosa 2012 175

Sint Rosa 2012 178