Kerstbrief 2015

Sittard, december 2015

Beste Vrienden en Vriendinnen van de Sint Rosa Sociëteit,

Tijdens de dit jaar ouderwets zonnige Sint Rosaprocessie was geen regenjas te bespeuren. Ons verblijf in het Mariapark is vanaf 2015 “weatherproof”. De binnenplaats is voorzien van een fraaie overkapping waardoor we geen last meer zullen hebben van regen of felle zon. Bovendien is er een nieuwe geluidsinstallatie waardoor sprekers nu uitstekend verstaanbaar zijn, zelfs bij niet te temperen, geanimeerde conversatie van een groot gezelschap.

Het bestuur van onze Stichting is verjongd, met thans drie bestuursleden onder de 50 jaar: André Gieskens, Vic Diederen en Frans Röcker. De verjongingskuur geldt ook voor het voorzitterschap. In oktober werd Huub Willems ingelijfd. Komend voorjaar zal hij Jo Marx opvolgen.

Redenen genoeg om op 28 augustus 2016 massaal naar Sittard te reizen voor een devote processie en het ontmoeten van oude vrienden en kennissen tijdens ons Sint Rosafeest. In afwachting daarvan bent u steeds welkom op onze website sintrosasocieteit.com.

Uw bijdrage van 5 euro of meer per jaar blijft noodzakelijk om de activiteiten van en voor onze Sociëteit voort te kunnen zetten.

Bankrekening: Stichting Sint Rosa Sociëteit

NL08ABNA 0470972858, BIC: ABN ANL 2A

Het bestuur wenst u allen een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig 2016 toe.

Jo Marx (voorzitter), Ghislaine Dolmans-Oremus, Martin Dols, Pieter Evers, Boek Laudy, André Gieskens, Vic Diederen, Frans Röcker en Huub Willems.

Sittard 2015 Sint Rosa (website) - 12 van 103

Sint Rosa 2015 Processie