Kerstbrief 2014

Beste Vrienden van de Sint Rosa Sociëteit,

Ook in 2014 is het, ondanks de voorspraak van Sint Rosa, wederom niet gelukt om de processie naar haar kapel zonder regen te volbrengen. Desondanks voegden velen van ons zich achter het vaandel van onze Sociëteit tijdens de weer indrukwekkende processie, een historisch erfgoed met allure.

De bijeenkomst in het Mariapark was zoals altijd gezellig en geanimeerd en werd door meer dan 200 (oud-)Sittardenaren bezocht. Ditmaal bracht wethouder Noël Lebens ons up-to-date wat betreft de veelbelovende vernieuwing en verfraaiing van Sittards stadscentrum. De Sint Rosa Sociëteit bleek ook in haar 27e jaar springlevend.

Op zondag 30 augustus 2015 rekenen we weer op een grote opkomst van onze vrienden tijdens het volgende Sint Rosafeest.

Bezoek ook onze website sintrosasocieteit.com voor veel interessante, actuele en historische gegevens over onze Sociëteit en over Sittard.

Uw bijdrage van 5 euro of meer per jaar blijft noodzakelijk om de door velen gewaardeerde activiteiten van en voor onze Sociëteit voort te kunnen zetten. De bijdrage kan worden overgemaakt op onze bankrekening bij ABN-AMRO: NL08ABNA0470972858.

Het bestuur wenst u allen een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig 2015 toe.

Jo Marx (voorzitter), Ghislaine Dolmans-Oremus, Martin Dols, Pieter Evers, Boek Laudy, Roel Frusch en André Gieskens.

Processie 2014

Processie 2014

Zalig kerstmis en daarna een zonnig en gelukkig 2015