Organisatie

Stichting Sint Rosa Societeit

Bestuur van de Stichting

Huub Willems, voorzitter (Naarden)
Ghislaine Dolmans-Oremus, secretaris (Zeist)
Martin Dols, penningmeester (Sittard)
Pieter Evers, bestuurslid (Sittard)
Boek Laudy, bestuurslid (Sittard)
André Gieskens, bestuurslid (Kortrijk, België)
Vic Diederen, bestuurslid en webmaster (Sittard)
Frans Röcker, bestuurslid en ledenadministratie (Maaseik, België)

Bankgegevens ABN-Amro Sittard

Rekeningnummer: 47.09.72.858
BIC: ABN ANL 2A
IBAN: NL08ABNA 0470972858
KVK Zuid-Limburg: 14094003

Contact

Ghislaine Dolmans-Oremus, secretaris
Berkenlaan 7
3707 BA Zeist

telefoon: 030-6912209
mobiel: 06-53731075

email: info@sintrosasocieteitsittard.nl

Ereleden

Ton Gijsen
Henk Stessen (overleden 2016)
Sjef Vink