In memoriam

In Memoriam Ton Gijsen

Sittard  16 augustus 1934  –  Sittard  1 maart 2017

In 1987 was Ton Gijsen de initiatiefnemer tot het oprichten van de Sint Rosa Sociëteit.

Dankzij zijn samenwerking met Henk Stessen en Sjef Vink zag de Sint Rosa Sociëteit in 1988 het levenslicht en trokken wij voor de eerste keer achter ons vaandel naar de Sint Rosakapel. Van 1988 tot 2003 maakte Ton deel uit van het bestuur. In 2012 werd hij benoemd tot erelid.

Ton, juwelier/horlogemaker, heeft vanaf het begin, met uiterste precisie, handmatig de papieren administratie van onze stichting bijgehouden. Hij kende vele (oud-)Sittardenaren en maakte hen enthousiast voor de Sociëteit.

Op 1 maart werden wij verrast door het plotselinge overlijden van Ton. Sint Rosa heeft ongetwijfeld ervoor gezorgd dat hij hierboven het mooie plekje heeft gekregen dat hij heeft verdiend.

In Memoriam Henk Stessen

Gulpen 10 maart 1930 – Sittard 4 maart 2016

Stessen 2012 189-5

In 1988 werd de Sint Rosa Sociëteit opgericht door Henk Stessen, Sjef Vink en Ton Gijsen.  Op 28 augustus was de eerste deelname, achter eigen vlag, aan de Sint Rosa Processie. Door een effectieve propaganda werden veel oud-Sittardenaren bereikt die nog steeds, met oude vrienden en bekenden uit Sittard, jaarlijks genieten van hun pelgrimage naar Sittard.

De bijdrage van Henk was van onschatbare waarde. Tot in 2003 maakte hij deel uit van het bestuur. Als waardering en dank werd hij op 26 augustus 2012 benoemd tot erelid van onze Sociëteit.

Vorig jaar zag Henk ons vanuit een rolstoel langswandelen. Hij genoot van de aandacht; maar die positie was niets voor hem. Vanaf dit jaar zal Henk, jarenlang verreweg de beste wandelaar van onze Sociëteit, vanuit een nog rustiger positie de processie zien passeren. We rekenen op een zetel naast Sint Rosa. Vanaf die plek kan hij genieten van onze devotie op de Kolleberg en alle aangename contacten van steeds weer nieuwe generaties (oud-) Sittardenaren. Maar we rekenen wel op een goed woordje wat betreft de weersomstandigheden.

In Memoriam Yvonne Baetens-Derks

Sittard 28 september 1941 – Susteren 24 juli 2013

Gedurende ruim 10 jaar maakte Yvonne deel uit van het bestuur van de Sint Rosa Sociëteit. Door haar maatschappelijke betrokkenheid, aimabele karakter en politieke achtergrond heeft zij een belangrijke en steeds positieve inbreng gehad binnen onze Sociëteit. Ook tijdens haar ziekte mochten wij haar nog enkele malen in onze vergaderingen begroeten, totdat het echt niet meer kon.

Yvonne is op 24 juli overleden. Wij zullen haar missen.

 

In Memoriam Karel Wijshoff

Sittard 21 oktober 1939 – Roermond 7 februari 2011

Op Zaterdag 19 februari 2011 werd tijdens een indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Christoffel Kathedraal te Roermond afscheid genomen van ons medebestuurslid Karel Wijshoff. Zijn lichaam is op het einde van de middag bijgezet in het familiegraf in Sittard.

Karel was een trouwe deelnemer aan de Rosa Processie in zijn geboortestad Sittard en de laatste jaren een zeer gewaardeerd bestuurder van de Stichting Sint Rosa Sociëteit. Hij was een letterlijk en figuurlijk markant en bijzonder mens, die veel voor zijn vrienden en de samenleving heeft betekend. Een integer man, waarvan je op aan kon en die in zijn leven blijk gaf van een hoog normen- en waardenbesef. Zo zullen we hem blijven herinneren.